Direkt zum Inhalt springen
Direkt zur Seiten-Navigation

Помощта

Начин на действие - Пътят към приюта за жени

Пътят към приюта за жени е прост. Обаждаш се на спешното отделение на Приюти за жени Хамбург "24/7".

040 / 8000 4 1000

Спешното отделение е на разположение денонощно.

Можеш да ни пишеш и Имейл: schutz(at)24-7-frauenhaeuser-hh.de

Жени с увреден слух могат да се обърнат към нас чрез "Hilfetelefon gegen Gewalt" (Телефон за помощ срещу насилие). Той ви предлага консултация от 08 до 23 часа на езика на глухонемите и може да осъществи контакт с нас.

След като вече си се чула с нас, ще можем да уговорим място за среща. Това място можеш да достигнеш с публичния транспорт. От това място ще те вземем (с децата ти).

Важно е да пазиш себе си и децата. В опасни ситуации се обади на полицията (Телефон 110). Полицията може да те/ви придружи до мястото на срещата.

Спешното отделение представлява скрито убежище и адресът е тайна. Тук можеш да си на спокойствие и да помислиш за следващите си стъпки. Служителите в спешното отделение ще говорят с теб относно ситуацията и възможностите ти. От спешното отделение можеш да идеш директно в приюта за жени.

Кой може да дойде в приюта за жени?

В приюта за жени може да дойде всяка жена, която е жертва или е заплашена от насилие.

Има много различни видове насилие срещу жени

Всяка четвърта жена в Германия е жертва насилие. На пример чрез нейния партньор, партньорка, член на семейството, роднини или от други хора. За много жени (и техните деца) насилието е част от всекидневието: Без значение какви доходи или образование имат, на каква възраст са или откъде идват.

Има много различни видове насилие, които не винаги са явни. Насилие е на пример:

 • Физическо и сексуализирано насилие
 • Изнасилване
 • Социална изолация
 • Лишаване от парични средства
 • Трафик на жени и сексуална експлоатация
 • Недоброволно лишаване от свобода
 • Психическо насили
 • Насилствен брак

Страхуваш се, че никой няма да ти повярва?

Ние сме тук за теб. Ние ти вярваме и ще те подкрепим (както и децата ти).

Какво трябва да носиш със себе си?

Ако можеш, моля, донеси най-важните неща.

 • Лична карта/Паспорт/карта за престой
 • Карта за здравно осигуряване, книжка за прегледи на децата, имунизационен паспорт, лекарства
 • Акт за раждане, удостоверение за брак
 • Банкова карта и пари
 • Договор за наем на жилище и ключ
 • Документи от бюрото на труда, службата за социално подпомагане и семеен съд
 • Дрехи
 • Училищни пособия и играчките на децата
 • Карта за социално осигуряване
 • Договор за работа, справки за получената заплата

Ако липсват важни неща, ще ти помогнем да ги получиш. Прибори за хранене, спално бельо и хавлии ще получиш от нас.

Какво е приютът за жени?

Приютът за жени е убежище за жени с и без деца, които са заплашени от или са жертва на домашно насилие. Тук те получават временно настаняване, защита, консултация и подкрепа. При нужда в приюта за жени може да дойде преводачка. Всеки приют за жени си има правила и едно от тях е, че адресът остава тайна. Това означава на пример, че живущите нямат право да имат посетители.

В приюта за жени живееш заедно с други жени и деца на етаж и делиш помещения като кухня, баня, хол, градина. Жени без деца си делят стая с други жени. Майки и техните деца по принцип получават своя собствена стая. Трябва да си в състояние да организираш всекидневието си самостоятелно. В приюта за жени работят само жени, които винаги са на твоя страна (и на децата ти). Ние не предаваме информация относно тук живущите на трети лица. При нужда работим заедно с преводачки.

За момиченцата и момченцата в приюта за жени има служители, които помагат на децата да обработят преживяното насилие и защитават техните интереси.

Ние подкрепяме и съпровождаме жени и деца на пример при:

 • Обработване на преживяното насилие
 • Развитие на нови перспективи за живот
 • Разясняване на финансовата и правната ситуация
 • Контакт и придружаване при служби и власти
 • Търсене на жилище